Vi ansetter Java Developer for en av våre kunder. Søk nå!

Ferdigheter

Liste over programmeringsteknologistack etter kategori - 2024-04-14

Hos Unicorn.io mener vi at det er viktig å ha en klar og omfattende forståelse av ferdighetene og teknologiene som er tilgjengelige i markedet. Det er derfor vi er forpliktet til å lage en uttømmende liste over programmeringsspråk og teknologier som vi dekker. Vi forstår at informasjonen om disse ferdighetene kan være spredt og vanskelig å finne, og det er derfor vi ønsker å tilby en enkelt, pålitelig ressurs som alle kan bruke for å finne informasjonen de trenger. Ved å sette sammen denne listen håper vi å gjøre det lettere for arbeidsgivere og talenter å finne ressursene de trenger for å lykkes. Vi tror at dette til syvende og sist vil bidra til å drive innovasjon og forbedre den generelle kvaliteten på opplæring og støtte som vi tilbyr.

Ferdighet

Mobil utvikling

AndroidAndroid
iOS Objective CiOS Objective C
iOS SwiftiOS Swift
JavaJava
UnityUnity
XamarinXamarin
IonicIonic
DrupalDrupal
JoomlaJoomla
MagentoMagento
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Backend utvikling

PHPPHP
PythonPython
GoGo
Ruby on RailsRuby on Rails
ErlangErlang
HaskellHaskell
KotlinKotlin
RustRust
ClojureClojure
F#F#
ScalaScala
CC
C++C++
C#C#
ElixirElixir
SoliditySolidity
SAPSAP
SalesForceSalesForce
SaltSalt
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Frontend utvikling

BootstrapBootstrap
TailwindTailwind
HTML5/CSS3HTML5/CSS3
JavascriptJavascript
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Javascript-rammer

Angular JSAngular JS
Ember.jsEmber.js
Backbone.jsBackbone.js
ReactReact
React NativeReact Native
Vue.jsVue.js
MeteorMeteor
node.jsnode.js
Express.jsExpress.js
ElectronElectron
TypeScriptTypeScript
AureliaAurelia
Alpine.jsAlpine.js
DenoDeno
Inferno.jsInferno.js
LitLit
PreactPreact
Solid.jsSolid.js
SvelteSvelte
Arrow.jsArrow.js
Three.jsThree.js
FlutterFlutter
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

e-handel

OpenCartOpenCart
ShopifyShopify
Expression EngineExpression Engine
Concrete5Concrete5
Typo3Typo3
WooCommerceWooCommerce
Big CommerceBig Commerce
PrestaShopPrestaShop
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Blogg

WordpressWordpress
Craft CMSCraft CMS
AstroAstro
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Operativsystemer

LinuxLinux
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Servere

NginxNginx
ApacheApache
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Infrastruktur

AWSAWS
AkamaiAkamai
CloudflareCloudflare
DockerDocker
Azure Cloud DevelopmentAzure Cloud Development
KubernetesKubernetes
HelmHelm
TerraformTerraform
ChefChef
PuppetPuppet
Google CloudGoogle Cloud
Apache KafkaApache Kafka
NetlifyNetlify
VercelVercel
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Verktøy

Adobe XDAdobe XD
Adobe PhotoshopAdobe Photoshop
Adobe InDesignAdobe InDesign
Adobe IllustratorAdobe Illustrator
Adobe Premiere ProAdobe Premiere Pro
Adobe After EffectsAdobe After Effects
Adobe LightroomAdobe Lightroom
Adobe AuditionAdobe Audition
Adobe Premiere RushAdobe Premiere Rush
Adobe AnimateAdobe Animate
SketchSketch
FigmaFigma
ZeplinZeplin
MiroMiro
PenpotPenpot
SiterSiter
UXpinUXpin
InVisionInVision
Affinity DesignerAffinity Designer
Soasta Cloud TestSoasta Cloud Test
WireSharkWireShark
Charles ProxyCharles Proxy
Cypress.ioCypress.io
VeracodeVeracode
SnykSnyk
QualysQualys
ProtractorProtractor
AppiumAppium
TestNGTestNG
ChecklyCheckly
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Test Management

Mantis Bug TrackerMantis Bug Tracker
TestCollabTestCollab
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Funksjonstesting

SeleniumSelenium
CucumberCucumber
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

API-testing

PostmanPostman
ApiaryApiary
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Enhetstesting

JUnitJUnit
NUnitNUnit
PHPUnitPHPUnit
SonarQubeSonarQube
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Multi-nettlesertesting

Sauce LabsSauce Labs
Browser StackBrowser Stack
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet

Testing av flere enheter

Amazon Device FarmAmazon Device Farm
Mangler du en ferdighet? Foreslå en ferdighet