Vi anställer QA Testers för en av våra kunder. Ansök nu!

Kompetens

Förteckning över programmeringstekniker efter kategori - 2023-12-24

På Unicorn.io anser vi att det är viktigt att ha en tydlig och omfattande förståelse för de färdigheter och tekniker som finns på marknaden. Därför har vi åtagit oss att skapa en uttömmande lista över programmeringsspråk och tekniker som vi täcker. Vi förstår att informationen om dessa färdigheter kan vara spridd och svår att hitta, och därför vill vi tillhandahålla en enda tillförlitlig resurs som alla kan använda för att hitta den information de behöver. Genom att sammanställa den här listan hoppas vi göra det lättare för arbetsgivare och talanger att hitta de resurser de behöver för att lyckas. Vi tror att detta i slutändan kommer att bidra till att driva på innovation och förbättra den övergripande kvaliteten på den utbildning och det stöd som vi erbjuder.

Färdighet

Mobil utveckling

AndroidAndroid
iOS Objective CiOS Objective C
iOS SwiftiOS Swift
JavaJava
UnityUnity
XamarinXamarin
IonicIonic
DrupalDrupal
JoomlaJoomla
MagentoMagento
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Utveckling av backend

PHPPHP
PythonPython
GoGo
Ruby on RailsRuby on Rails
ErlangErlang
HaskellHaskell
KotlinKotlin
RustRust
ClojureClojure
F#F#
ScalaScala
CC
C++C++
C#C#
ElixirElixir
SoliditySolidity
SAPSAP
SalesForceSalesForce
SaltSalt
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Utveckling av Frontend

BootstrapBootstrap
TailwindTailwind
HTML5/CSS3HTML5/CSS3
JavascriptJavascript
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Javascript-ramar

Angular JSAngular JS
Ember.jsEmber.js
Backbone.jsBackbone.js
ReactReact
React NativeReact Native
Vue.jsVue.js
MeteorMeteor
node.jsnode.js
Express.jsExpress.js
ElectronElectron
TypeScriptTypeScript
AureliaAurelia
Alpine.jsAlpine.js
DenoDeno
Inferno.jsInferno.js
LitLit
PreactPreact
Solid.jsSolid.js
SvelteSvelte
Arrow.jsArrow.js
Three.jsThree.js
FlutterFlutter
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

e-handel

OpenCartOpenCart
ShopifyShopify
Expression EngineExpression Engine
Concrete5Concrete5
Typo3Typo3
WooCommerceWooCommerce
Big CommerceBig Commerce
PrestaShopPrestaShop
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Blogg

WordpressWordpress
Craft CMSCraft CMS
AstroAstro
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Operativsystem

LinuxLinux
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Servrar

NginxNginx
ApacheApache
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Infrastruktur

AWSAWS
AkamaiAkamai
CloudflareCloudflare
DockerDocker
Azure Cloud DevelopmentAzure Cloud Development
KubernetesKubernetes
HelmHelm
TerraformTerraform
ChefChef
PuppetPuppet
Google CloudGoogle Cloud
Apache KafkaApache Kafka
NetlifyNetlify
VercelVercel
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Verktyg

Adobe XDAdobe XD
Adobe PhotoshopAdobe Photoshop
Adobe InDesignAdobe InDesign
Adobe IllustratorAdobe Illustrator
Adobe Premiere ProAdobe Premiere Pro
Adobe After EffectsAdobe After Effects
Adobe LightroomAdobe Lightroom
Adobe AuditionAdobe Audition
Adobe Premiere RushAdobe Premiere Rush
Adobe AnimateAdobe Animate
SketchSketch
FigmaFigma
ZeplinZeplin
MiroMiro
PenpotPenpot
SiterSiter
UXpinUXpin
InVisionInVision
Affinity DesignerAffinity Designer
Soasta Cloud TestSoasta Cloud Test
WireSharkWireShark
Charles ProxyCharles Proxy
Cypress.ioCypress.io
VeracodeVeracode
SnykSnyk
QualysQualys
ProtractorProtractor
AppiumAppium
TestNGTestNG
ChecklyCheckly
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Testhantering

Mantis Bug TrackerMantis Bug Tracker
TestCollabTestCollab
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Funktionell testning

SeleniumSelenium
CucumberCucumber
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

API-testning

PostmanPostman
ApiaryApiary
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Testning av enheter

JUnitJUnit
NUnitNUnit
PHPUnitPHPUnit
SonarQubeSonarQube
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Testning av flera webbläsare

Sauce LabsSauce Labs
Browser StackBrowser Stack
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet

Testning av flera enheter

Amazon Device FarmAmazon Device Farm
Saknar du en färdighet? Föreslå en färdighet